BEKÖEAHY Kapsamında Kamu Bilgilendirilme Metni

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ

Sel Diş Ticaret Ve Kimya Sanayi A.Ş. Türkgücü Şubesi yönetmelik kapsamında üst seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmeliğin Madde 16 uyarınca aşağıdaki bilgileri kamu ile paylaşmaktadır.

BÖLÜM 1

  1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi,

İşletmecinin ismi: Sel Diş Ticaret Ve Kimya Sanayi A.Ş. Türkgücü Şubesi

Kuruluşun tam adresi: Türkgücü Osb Mah. 208 Sk. Sel Diş Ticaret Ve Sanayi Blok No:4/1 Çorlu/Tekirdağ

  1. Kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduğunun ve Madde 7’de belirtilen bildirimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanının gerçekleştirdiğinin, üst seviye kuruluş olması durumunda da Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğu güvenlik raporunun hazırlandığının belirtilmesi

Kuruluşumuz bu yönetmelik hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirimin Çevre, Şehircilik ve İklim Değiişikliği Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yapılan bildirime göre kuruluşumuz üst seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmelik Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz güvenlik raporunu hazırlamış bulunmaktayız.

  1. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin basit bir dille açıklanması,

Kuruluşumuz, çeşitli aerosol ürünler (çeşitli polüretan köpük, teknik aerosol ürünler (solvent içeren, solvent ve baz yağ içeren) ve plastik tüp takımı üretimi konusunda faaliyette bulunmaktadır.

  1. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin; bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait basit açıklamaları,

Kuruluşumuzda fiziksel, sağlık ve çevresel tehlike kategorilerine sahip büyük endüstriyel kazalara sebep olabilecek tehlikeli kimyasallar bulunmaktadır.

  1. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenlere dair bilgi,

Kuruluşta büyük bir endüstriyel kaza olması durumunda Dahili Acil Durum Planları kapsamında müdahale gerçekleştirilecektir. Dahili Acil Durum Planı’nın müdahaleye yetersiz kaldığı durumda, il afet ve acil durum müdürlüğüne haber verilerek il afet ve acil durum müdürlüğü koordinasyonunda il afet müdahale planı gereğince müdahale faaliyetleri yürütülecektir.

 

BÖLÜM 2

  1. Kuruluşta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dahil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi,

Kuruluşta “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği” Madde 6 kapsamında tehlikeli kimyasal kaynaklı yangın, patlama ve toksik yayılım tehlikeleri bulunmaktadır. YAT03MO1, YAT04MO1, YAT05MO1, YAT06MO1 ve YAT07MO1 pompalarına ait toplam 5 adet büyük kaza senaryosu çalışılmıştır.

Kuruluştaki bu ekipmanlarda ve alanlarda bulunan önleyici tedbirler ve sınırlayıcı tedbirler sayesinde senaryo edilen büyük endüstriyel kazanın meydana gelme frekansı, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde büyük endüstriyel kaza frekansının sınır değeri olarak verilen 1×10-4/yıl’ dan düşüktür.

  1. İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yaptığını belirtmesi,

Kuruluşta olası bir büyük endüstriyel kaza yaşanması durumunda gerçekleştirilecek eylemler konusunda düzenli tatbikatlar yapılmaktadır. Kuruluş içerisinde büyük endüstriyel kazaları önlemek ve etkileri azaltmak amacıyla gerekli önlemler alınmış bulunmaktadır. Acil durumlardaki iletişim, acil durum eylem planında belirtilen usul ve esaslara göre sağlanmaktadır.

  1. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapıldığının belirtilmesi.

Bölgedeki diğer kuruluşlar, (acil servis hizmetleri, il afet ve acil durum müdürlükleri) ilgili organize sanayi bölgesi yetkilileri ile büyük bir kazadan etkilenebilecek yakın çevredeki insanlar ile işbirliği ve gerekli bilgi alış verişi sağlanmaktadır. Domino etkisi olabilecek komşu kuruluşlarla iletişim kurarak olası etkilerin azaltılması için öneriler getirmek üzere iletişim ve işbirliği kurabilecek toplantı ve yazışmalar yapılmaktadır. Büyük kazadan etkilenebilecek kişi, kurum ve kuruluşlara Yönetmelik Madde 17 Uyarınca Kamuya Verilecek Bilgi el kitabı kullanılmaktadır.